Levanger videregående skole, Levanger

Levanger videregående skole har ca 750 ordinære elever, ca 200 elever i voksenopplæring og 175 ansatte. Skolen tilbyr, fra høsten 2016 seks yrkesfaglige studieretninger pluss ulike typer studiespesialiserende og studieforberedende programfag. I tillegg har skolen voksenopplæringstilbud og ulike fagskoletilbud.

Minoritetsspråklige elever
Alle skolens minorietsspråklige elever er elever ved ett av skolens utdanningsprogram. Flere av elevene har ekstra språk/fagstøtte i flere fag.

Ønsker innføringstilbud
Skolens hovedfokus for utvikling innenfor det flerkulturelle feltet i 2016 er å etablere et innføringstilbud – år 0, der elever med kort botid og dårlige norskkunnskaper får opplæring i egen klasse. Hovedfokuset for det pedagogiske arbeidet med flerkulturelle elever i disse klassene vil læringsutbytte og tilpasning til norsk skolesystem og opplæring. Målet er også at minorietsspråklige elever, gjennom dette tilbudet, skal være bedre rustet til å gjøre et riktigere valg av videre utdanningsløp. Vi vil gjennom dette tilbud kunne skreddersy opplæringen bedre for hver enkelt elev. Skolen skal også styrke tilbudet om etterutdanning til de lærerne som underviser klassen.

Samarbeid
Levanger videregående skole har et nært samarbeid med Levanger kommune, Levanger ungdomsskole (som er kommunens mottaksskole) og Levanger voksenopplæring.

Lenke til skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord