Lillehammer videregående skole

Lillehammer videregående skole er en skole med to avdelinger, avd. Nord og avd. Sør. Lillehammer videregående skole har til sammen 1200 elever og har et bredt tilbud av utdanningsprogram. Skolen skrev våren 2017 under avtale om å fortsette som fokusvirksomhet, og ser positivt på videre fokus på mangfold i skolen.

Kombinasjonsklasse i utvikling

For andre år på rad tilbyr Lillehammer videregående skole et forberedende skoleår for minoritetsspråklige elever som har bodd kort tid Norge (kortere enn 6 år). Kombinasjonsklassen passer for elever som ønsker å styrke ferdigheter i norsk i tillegg til fagkunnskap i ulike fag før de starter på Vg1.
Fagene i timeplanen til kombinasjonsklassen er:

  • Norsk
  • Naturfag
  • Matematikk
  • Kroppsøving
  • Engelsk

Tilbudet er et samarbeid mellom den videregående skolen og Lillehammer læringssenter, og bygd på modellen til Thor Heyerdal vgs. og Larvik læringssenter. Kombinasjonsklassen har også fokus på tverrfaglig samarbeid, og at elevene skal få muligheten til å hospitere ved ulike programområder ved skolen. På denne måten blir de også kjent med både elever, lærere, kultur og fagretninger på skolen.
Kombinasjonsklassen er under stadig utvikling, og vi ønsker å utvikle en egen modell i Oppland basert på erfaringer blant annet fra Lillehammer videregående skole.

Skolen som sosialiseringsarena

Kombinasjonsklassen er lokalisert på den videregående skolen, dette er gjort med mål om bedre integrering for denne gruppen elever.

I skoleåret 2016/2017 samarbeidet lærerne i kombinasjonsklassene og lærerne i samfunnsfag og religion på studiespesialisering. Dette var svært vellykket og elevene på studiespesialisering fikk førstehåndskunnskap om for eksempel ulike religioner, elevene fra kombinasjonsklassene ble på denne måten bedre kjent med de norske elvene. Lignende tiltak er planlagt også for skoleåret 2017/2018.

Prosjektet får i skoleåret 2017/18 støtte fra IMDI og har med dette økt fokus på den sosiale læringsarena som er med å bygge opp under målet om økt gjennomføring og læringsutbytte i videregående opplæring.

Tiltak som skal settes i gang i inneværende skoleår er:

  • Fadderklasse
  • Tilpasset bibliotek
  • Felles aktivitetsdag
  • Felles skoleprosjekter

Organisering og gjennomføring av særskilt språkopplæring

Skolen tilbyr særskilt språkopplæring i norsk for elever som trenger det.
På Vg2 og Vg3 studiespesialisering kan elever som trenger særskilt språkopplæring i norsk velge programfaget norsk, styrket opplæring. På denne måten får elevene godkjent språkopplæringen som et av sine 5-timers programfag. Vi jobber også med å gjøre kjent en ordning der elevene kan erstatte det obligatoriske fremmedspråket ved å ta morsmålet sitt som privatist. Dette frigjør dem 4 timer i uka som de heller kan bruke til å fokusere på de andre fagene.

Samarbeid med lokalt næringsliv

Elevene har en god del av opplæringen sin i bedrift, spesielt i faget YFF (yrkesfaglig fordypning). Dette er spesielt nyttig for de minoritetsspråklige elevene, da de får god språkpraksis ved å være ute i ulike bedrifter.

Lillehammer videregående skole jobber for helhetlig samarbeid om elever med flerkulturell bakgrunn og for mangfold i skolen.

Lenke til Lillehammer videregående skoles hjemmeside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord