Porsgrunn videregående skole

Porsgrunn videregående skole har ca. 1050 elever og 170 ansatte. Vi tilbyr yrkesfaglige utdanningsprogram i Design & håndverk og Teknologiske fag. I tillegg tilbyr skolen de studieforberedende programområdene Idrettsfag, Medier og Kommunikasjon, Kunst, design og arkitektur, vanlig studiespesialisering og IB-linje. Skolen har også en avdeling for elever som har behov for opplæring i mindre grupper.
Skolen ble fokusskole våren 2017, og er glad for å få et enda sterkere fokus på mangfoldet i skolen. Vi har skoleåret 16/17 29 ulike morsmål ved skolen. Vår Visjon er Sammen om mestring, mangfold og miljø.

Kombinasjonsklassen

Porsgrunn kommune og Telemark fylkeskommune har inngått en formell avtale om å etablere en kombinasjonsklasse for 15 elever ved Porsgrunn videregående skole med oppstart skoleåret 17/18
Overordna mål for kombinasjonsklassene er:

  • kombinasjonsklassene skal gi unge minoritetsspråklige grunnlag for å gjennomføre og bestå videregående opplæring
  • opplæringen skal gi både språkferdigheter og faglig utvikling, og den skal bidra til integrering i samfunnet
  • opplæringen skal kunne baseres på mål fra både grunnskole og videregående opplæring

Undervisningen vil foregå i lokalitetene til videregående skole. Det gir spennende muligheter for integrering med jevnaldrende elever.

Studieverksted

Studieverkstedet startet som et initiativ fra en elev med vedtak om særskilt språkopplæring som ville ha hjelp med leksene. Våren 2016 startet vi «Leksehjelp for flerspråklige». Vi serverte frukt, og det var en norsklærer tilstede med kompetanse i norsk som andrespråk, samt elever fra IB (International Baccalaureat) som fylte sine timer med samfunnsnytte (CAS –faget sitt). Skoleåret 2016/17 startet leksehjelpen et samarbeid med skolens SA-avdeling. Hver mandag lagde de i skolekjøkkenet et varmt måltid til leksehjelpen. Mat er viktig!

Etter tilbakemeldinger fra elever skal vi neste skoleår satse på en tre timers økt som starter med et varmt måltid, suppe. Vi døper leksehjelpen om til Studieverksted og flytter den fra et klasserom i andre etasje og ned til vår splitter nye, lyse og trivelige kantine. Studieverkstedet er åpent for alle, men elever med vedtak om særskilt språkopplæring og elever fra kombinasjonsklassen har fortrinn hvis det blir fullt.

Organisering og gjennomføring av særskilt norskopplæring

Som de fleste andre videregående skoler opplever vi et stort spenn i ferdigheter, kunnskap og progresjon når det kommer til elever som mottar særskilt norskopplæring. Elevgruppa er sammensatt og spennende! Det krever høy grad av fleksibilitet i organisering av undervisningen – målet er at elevene skal hjelpes på sitt nivå og oppleve at hjelpen som gis er nyttig. Hos oss har vi jobbet fram en tredeling som ser slik ut:

Modell 1 og 2 gjelder hovedsakelig VG 1 og VG2. Elever i VG3 med stort behov for å styrke norskferdighetene sine kan følge både modell 1 og 3.

Markering av morsmålsdagen

I fjor markerte vi morsmålsdagen til stor glede for elever og ansatte. Det var spennende å at vi kom på tv! Mange elever bidro med mat, informasjon om sine språk, ulike skriftsystemer og vi lagde til og med en tegneserie som vi oversatte til 20 ulike språk. Tegneserien kunne lyttes til gjennom lydopptak mens man så på tegningene.

Morsmålsdagen er en viktig begivenhet for å bevisstgjøre flerspråklige elever på den språklige ressursen de innehar. Det er en påminnelse til andre elever og lærere om det mangfoldige miljøet som eksisterer på vår skole og det er en vei inn til ukjente, spennende språkterritorier og internasjonal litteratur.

I år fikk vi besøk av Voksenopplæringa i Porsgrunn kommune, avdeling Grunnskole. De har en dansetrupp som til vår store glede løftet taket med dans og musikk! Noen av guttene i dansetroppen skal begynne på Porsgrunn Videregående når de er ferdige med grunnskolen.
Ved markeringen av morsmålsdagen opplevde vi at de kulturelle bidragene skapte en fellesskapsfølelse og tilhørighet for elever og ansatte. Dagen og begivenhetene dannet grunnlaget for refleksjon og samtaler om språk, mat, dans og musikk. Den gode felleskapsstemningen viser at mangfold er en naturlig og viktig del av vårt skolemiljø.

Gå til skolens nettside her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord