Ski videregående skole

Ski videregående skole har 650 elever på studieforberedende utdanningsprogram; idrettsfag, musikk, dans, drama og studiespesialisering. Skolen har også to egne tilbud til minoritetsspråklige elever.

Forberedende Vg1 – innføringsklasse
Undervisningen er spesielt tilrettelagt og tar sikte på å forberede elevene til ordinære kurs innenfor både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Skolen har to klasser på forberedende Vg1 med til sammen 24 elevplasser, og opplæringen har et omfang på 30 timer per uke. Vi tilbyr:

 • små elevgrupper
 • spesiell fokus på grunnleggende opplæring i norsk
 • differensiert engelskopplæring
 • grunnleggende opplæring i samfunnsfag, matematikk og naturfag
 • fokus på utdanningsvalg
 • Elevene får:

 • et faglig grunnlag for å kunne søke ordinære kurs på Vg1
 • grunnleggende ferdigheter
 • gode opplevelser gjennom skolearbeid og aktiviteter
 • Treårig løp med studiespesialisering for minoritetsspråklige
  Studiespesialisering er et tilbud til de som ønsker å søke høyere studier. Ved Ski videregående skole har utdanningsprogrammet studiespesialisering 5 klasser i tillegg til tilbudet for minoritetsspråklige. Her kan de forberede seg til videre studier i et godt sosialt miljø sammen med faglig motiverte medelever.

  Skolen har 15 elevplasser per trinn på studiespesialiseringen for det minoritetsspråklige løpet. Omfanget av opplæringen er 30 uketimer over 3 år. Tilbudet tilsvarer ordinær studiespesialisering, men har noen tilpasninger for de med kort botid i Norge:

 • Færre elever i klassene
 • Tilpasset norskopplæring (egen læreplan) og økt timetall i norsk
 • Differensiert opplæring i engelsk, med mulighet for å ta faget over flere år
 • Morsmål som fremmedspråk (selvstudium)
 • Mulighet til å ha færre timer i programfag på Vg2 og Vg3

Lenke til skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord