Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik

Thor Heyerdahl vgsThor Heyerdahl videregående skole har i Heyerdahls ånd valgt å jobbe etter verdiene «nysgjerrig, modig og utadvendt». Høsten 2014 mottok vi Dronning Sonjas skolepris, noe som inspirerer til å jobbe videre med likeverd, inkludering og læringsmiljø. Vår skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære for alle. Skolen er blant landets største med 1624 elever og 310 ansatte, 230 av disse er pedagoger. Vi tilbyr 10 av 12 utdanningsprogram.
 
 
Kartlegging
Skolen har gjennom struktur og innhold etablert et godt tilbud til elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Vi har mer enn 16 % elever med flerkulturell bakgrunn og 34 språk er representert. Avbruddsprosenten for denne elevgruppa er svært lav hos oss. Skolen har en egen koordinator med ansvar for minoritetsspråklige elever. Ved skolestart gjennomføres kartleggingssamtale med alle Vg1-elever med annet morsmål enn norsk. Under samtalen får elevene også informasjon om ulike tilretteleggingsmuligheter og mulighet til å stille spørsmål.

Kombinasjonsklasse
Skolen samarbeider tett med Larvik kommune om innføringstilbudet Kombinasjonsklassen, som kombinerer seks grunnskolefag og enkeltfag i videregående skole. Kombinasjonsklassen er for elever med kort botid i Norge (ca. 0-3 år) som trenger norsk språk- og fagopplæring samt begrepsforståelse før de starter i Vg1. Elevene kan gå i denne klassen inntil to år, avhengig av skolebakgrunn og behov. Det er løpende inntak. Lærere fra begge skoleslag underviser skoleåret 2015-16 52 elever fra 14 land: Somalia, Syria, Irak, Palestina, Eritrea, Bosnia, Polen, Filippinene, Nederland, Afghanistan, Litauen, Etiopia, Latvia, Brasil. Alle fag undervises i tre parallellagte grupper med ulike nivåer.

Tospråklig fagopplæring
THVS tilbyr tospråklig fagopplæring i arabisk, somali, dari, persisk, tigrinja, polsk og thai. Vi tilbyr også grunnleggende norskopplæring (GNO).

Leksehjelp
I samarbeid med kommunen (Larvik Læringssenter og barnevernstjenesten) tilbyr skolen leksehjelp i basisfagene for alle elever hver tirsdag mellom kl. 14 og 17. Tilbudet er populært og svært mange elever deltar (90 elever i snitt hver uke). Også elever som må ta opp igjen en eksamen kommer ved behov. De får mat og drikke, og det gis språkstøtte i flere morsmål. Miljøarbeiderne (to norske og en kurdisk trespråklig) har ansvar for leksehjelpen, og har med seg dyktige pensjonister som basisfaglærere.

Informasjonskveld
I forkant av innsøking til videregående har vi informasjonskveld for minoritetsspråklige. Der får de grundig orientering om videregående utdanning, skolens krav og forventninger og om tilretteleggingstilbudene, videre utdanningsmuligheter, samt om Kombinasjonsklassen – som anbefales til alle med kort botid. Det er servering, og kvelden avsluttes med omvisning på skolen. Det er god tid til spørsmål. Målgruppa er alle kommunens elever i 9.og 10. klasse med foresatte. Det er tolker (tolkebord) for alle tilstedeværende språkgrupper. Kvelden er svært godt besøkt, forrige skoleår var det 90 deltakere.

Tett på
Tilbudene inngår i skolens «Tett på» -tenking og en systematisk jobbing i forhold til alle elevene våre.
Skolens Elevtjeneste har åpen dør daglig mellom 08.00 og 15.30. Her finner elever og ansatte både rådgivere (inkludert min.spr.koordinator og spes.ped.koordinator), miljøarbeidere, helsetjenester (helsesøstre daglig, lege og psykolog to dager i uka) og PPT (fire dager i uka).
Se film om Kombinasjonsklassen

98% av minoritetselevene fullfører

Lenke til skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord