Tiller videregående skole, Trondheim

Organisering av innføringstilbudet ved Tiller videregående skole
Thora storm, tidligere Gerhard Schønings skole, hadde i mange år det eneste innføringstilbudet i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Dette tilbudet var i all hovedsak rettet mot studiespesialisering. Tiller fikk i 2005 en bestilling fra Fylkeskommunen om å lage et tilbud som var rettet mot opplæring og informasjon om de yrkesfaglige programområdene i den videregående skolen. Dette ligger til grunn for det tilbudet vi gir våre innføringselever i dag.

Programområder
Tiller videregående skole har i tillegg til studiespesialisering, tre yrkesfaglige programområder: Medier og kommunikasjon, service og samferdsel og bygg og anleggsteknikk. Det er her elevene kan få hospitering og utplassering.

Innføringsklassen
Elevene i innføringsklassen får tilbud om grunnleggende norsk, matematikk, engelsk og naturfag. I tillegg får de 12 timer/uke i yrkesutøvelse/bransjelære fra programområdene medier og kommunikasjon, service og samferdsel og bygg og anleggsteknikk. Første termin brukes til å bli kjent med elevenes interesser, ønsker, begrepsinnlæring osv. Individuelle tilpasninger gir vi allerede fra skolestart for de elevene som f. eks. har en sterk teoretisk skolebakgrunn fra hjemlandet. Disse får tilbud om følge fag på studiespesialisering.

Utplassering fra innføringsklassen
I andre termin kan elevene bli utplassert i ønsket programfag. Da er det faglærer fra undervisningen på høsten som har ansvar for oppfølging av elevene på programområdene. Her gjør kontaktlærere og faglærere en god jobb.

Dette krever et nært samarbeid mellom ledelsen, avdelingsledere, kontaktlærer og faglærer fra de forskjellige programområdene. Inneværende skoleår er det 20 elevplasser i innføringsklassen. Vi satser på hospitering gjennom hele skoleåret for at elevene skal bli kjent med de programområdene de ønsker. Dette krever et nært samarbeid mellom ledelse, avdelingsledere, kontaktlærere og faglærere fra de forskjellige programområdene.

Her er det viktig at skolen, kontaktlærere, faglærere ser elevens behov/ønsker og greier å være fleksibel nok til å lage et tilbud rettet mot den enkelte elev.

Førsteønske
Skolen har hatt et godt samarbeid med Fylket når det gjelder innsøking til det ordinære skoleløpet i videregående. Dette er en forutsetning hvis organiseringen av innføringstilbudet ved Tiller videregående skal være meningsfullt.

IMDI-rådgiver
Skolen har en IMDI-rådgiver i 100 % stilling.

Lenke til skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord