Fyllingsdalen videregående skole

FyllingsdalenFyllingsdalen videregående skole er en skole med ca 600 elever. Disse er fordelt mellom utdanningsprogrammene studieforberedende, musikk, dans og drama med drama, helse og oppvekst og to tilrettelagte tilbud. Skolen har også egne tilbud for minoritetsspråklige elever.

Kombinasjonsklassen
Dette er et tilbud for å forberede minoritetsspråklige elever på den videregående opplæringen. Elevene i denne klassen er mellom 16 – 20 år. Ca halvparten av disse elevene har rett til grunnskole for voksne og de andre har rett til videregående, men trenger litt mer tid. Målet er at disse elevene skal kunne ta grunnskoleeksamen i løpet av ett til to år i denne klassen. I denne klassen blir det også gitt tospråklig opplæring. Dette er et pilotprosjekt for Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune skoleårene 16/17 og 17/18.

Helse- og oppvekst for minoritetsspråklige
Vi har to klasser med elever som går et vanlig Vg1 Helse- og Oppvekst løp. Disse elevene har ikke nok norskkunnskaper til å kunne gå et ordinært løp. I disse klassene blir norskopplæringen tillagt ekstra vekt i alle fag. Etter ett år her kan du søke om inntak til et ordinært Vg2 kurs

Kompetanse for Mangfold
Skoleåret 17/18 er Fyllingsdalen vgs med i satsingen Kompetanse for Mangfold. Vi vil i denne forbindelse arbeide med å øke mangfoldet og forståelsen for ulikheter blant våre elever. I tillegg ønsker vi å bygge opp kompetansen til skolens lærere med mål om å få en bedre kulturforståelse og god kjennskap til annenspråkssdidaktikk.

Se skolens nettside her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord