Fylkeskommunalt skoleeiernettverk

I mai 2011 ble det etablert et skoleeiernettverk for videregående opplæring. Hensikten var å skape et forum for informasjonsspredning, erfaringsutveksling og skolering for administrative tilsatte i fylkeskommunene. Nettverket har spesielt fokus på opplæringstilbudet for språklige minoriteter og utvikling av flerkulturelle læringsfellesskap. På nettverksmøtene diskuteres aktuelle problemstillinger knyttet til nasjonale og fylkeskommunale føringer innenfor opplæringen av minoritetsspråklige elever.

Kontaktperson: Dag Fjæstad

Under finnes møteprogrammer og presentasjoner fra samlinger i nettverket.

Oslo 9. og 10. april 2018

Program og presentasjoner

Drammen 24.-25. april 2017

Program og presentasjoner

Hamar 25.-26. april 2016

Program og presentasjoner

Trondheim 11.-12. mai 2015

Program og presentasjoner

Larvik 12.-13. mai 2014

Program og presentasjoner

Oslo 13.-14. juni 2013

Program og presentasjoner

Bergen 22.-23. oktober 2012

Program og presentasjoner

Oslo 5.-6. mai 2011

Program og presentasjoner

svart hvitt to ungdommer
Sofienberg vgs
Elever kombinasjonsklassen

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord