Nettverk voksenopplæring

Nettverksbygging, utviklingsarbeid og kompetanseheving gjennom samarbeid i nettverk, er arbeidsformer NAFO benytter for å nå ut til ulike aktører i opplæringssystemet nasjonalt og internasjonalt. Gjennom nettverkene deles erfaringer, kompetanse og behov for utvikling av flerkulturell pedagogikk, antirasistisk arbeid, hjem-skolesamarbeid og opplæringen av barn, elever og voksne fra språklige minoriteter. Oversikt over fylkesvise nettverk

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord