Fokustreff voksenopplæring

En gang i året inviteres alle voksenopplæringsinstitusjoner som er fokusvirksomheter til et treff i Oslo. Programmet gjenspeiler det skolene er opptatt av og driver med, samt endringer i lovverk når det gjelder eksamensrettet voksenopplæring. Bare fokusvirksomheter kan delta på fokustreffene. Program og presentasjoner fra de siste fokustreffene finner du under.
 

Fokustreff 2015

 

Fagdag om innføringstilbud for ungdom med kort botid 13. november 2015

Program og presentasjoner
 

Fokustreff 3. november 2014
Fagdager 28.-29. oktober 2013

28.10. Samarbeid om overgang fra grunnskole til videregående opplæring

29.10. Språk og fag

Fokustreff 2012
Fokustreff 2011

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord