Fokusvirksomheter

NAFO har et nasjonalt nettverk som består av voksenopplæringsvirksomheter over hele landet. I en del fylker har NAFO kontrakt med kommunen som skoleeier. Voksenopplæringssentrene i disse kommunene har inngått kontrakter med sin kommune. I andre fylker har NAFO direkte kontrakt med et eller flere voksenopplæringssentre.
 
Med fokusvirksomhet mener vi en virksomhet
• som er kommet langt i det flerkulturelle arbeidet
• der ledelsen og personalet ivaretar mangfoldsperspektiver
• som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk
 
Nedenfor er en oversikt over NAFOs fokus-voksenopplæringssentre med lenke til en kort presentasjon skrevet av dem selv.
 

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord