Ålesund voksenopplæringssenter

Ålesund vo

Ålesund voksenopplæringssenter tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring inklusive spesialundervisning særskilt organisert for voksne, og har logopedi-tilbud til voksne og barn. Sju nærliggende kommuner kjøper tjenester fra Ålesund voksenopplæringssenter. Senteret har 58 ansatte, og 52 årsverk.

Grunnskoletilbud
Ålesund voksenopplæringssenter har eksamensrettet grunnskole med undervisning som går over ett, to eller tre år. Elevene kartlegges før plassering i gruppe. Det foretas realkompetansevurdering ved behov. Ca. halvparten av deltakerne (45 i 2015) er i aldersgruppen 16 til 21. Det undervises i de fem fagene som trengs for å få vitnemål for voksne (norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag), samt IKT. I tillegg tilbyr vi eksamensrettet undervisning i engelsk på kveldstid, og opplæring i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og IKT).

Lærerne som underviser i grunnskoleavdelingen har også erfaring med, og kompetanse i norskopplæring for innvandrere, og noen underviser både i norskavdelingen og i grunnskoleavdelingen. Både god fagkompetanse, norsk som 2. språk og kompetanse i grunnleggende lese- og skriveopplæring ser vi som viktig kompetanse ved vårt opplæringssenter. I tillegg har vi nytte av kompetansen i vår spesialpedagogiske avdeling. Vi har også anledning til å bruke kommunens morsmålslærere til tospråklig fagopplæring ved behov.

Utviklingsarbeid:
NAFO: Prosjekt for opplæring av sent ankomne elever i ungdomsalder. Samarbeid med ungdomsskole, videregående skole og Høgskulen i Volda. Arbeid med læringsstrategier.
Vurdering for læring: De fire prinsippa for underveisvurdering er vektlagt (At elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem, får tilbakemeldinger om ståsted, får råd om hvordan de kan forbedre seg og er involvert i eget læringsarbeid).
Skolebasert kompetanseutvikling (pulje 4 i «Ungdomstrinn i utvikling»), med læringsledelse og en grunnleggende ferdighet som satsingsområde. Faglig veiledning fra Høgskulen i Volda, og aksjonslæring som metode.

 
Her finner du Ålesund voksenopplærings nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord