Elverum læringssenter

Elverum vo
Elverum Læringssenter er et kommunalt voksenopplæringssenter som tilbyr norskopplæring, spesialpedagogikk og grunnskoleopplæring for voksne. ELS har ca 150 deltakere fra ca 30 nasjonaliteter.

Norskopplæring
Alle nybegynnere og nyankomne tilbys et 3-måneders kurs kalt Muntlig begynneropplæring. Etter bestått A1 nivå tilbyr vi et kurs vi kaller Grunnleggende norskopplæring, med fokus på det skriftlige og grammatikk. Når de oppnår A2 nivå kan de velge om de ønsker å gå arbeidsrettet eller skolerettet. Elverum kommune og Elverum læringssenter har også utarbeidet en modell kalt Elverumsmodellen/ FIA (Flyktninger i arbeid). Modellen kombinerer teori, praksis og fysisk aktivitet, med tett oppfølging i forhold til hva den enkelte trenger for å komme ut i norsk arbeidsliv. Siden oppstarten i 2014 har ca. 80% av deltagerne fått full jobb, deltidsjobb eller gått videre i praksis og/eller utdanning.

Grunnskoleopplæring
Elverum læringssenter startet opp med grunnskoleopplæring for voksne høsten 2012 og jobber kontinuerlig for å lage et så godt tilbud som mulig. Vi har både unge med kort botid i Norge og gjerne liten skolegang fra hjemlandet, og voksne flyktninger som ønsker å ta utdannelse i Norge. Elverum læringssenter tilbyr grunnskoleopplæring for voksne etter §4A-1. Tilbudet er organisert på 3 nivåer:

  • Nivå 1 har fokus på norsk etter GNO- plan før jul og KL06 etter jul fram til «A2-nivå», og pensum fram til 7. trinn i fagene engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag . Elevene får en skriftlig vurdering.
  • Nivå 2 for de som har norskferdigheter tilsvarende A2. Det gis et tilbud om opplæring i 5 fag (norsk, engelsk, matte , naturfag og samfunnsfag) etter KL06 og lokal læreplan ( ca 8. og halve 9. trinns pensum) Elevene får en skriftlig vurdering og karakter i alle fag.
  • Nivå 3 for de som har gått GO2 eller har kunnskaper på tilsvarende nivå (testes). Elevene får en skriftlig vurdering og karakter i alle fag til jul og sommeren. Avsluttes med grunnskoleeksamen.

Tilpasset opplæring
Alle elevene som søker blir testet for å finne nivå i norsk, engelsk og matematikk. Vi bruker «Migranorsk» for å kartlegge norskferdigheter, og har utviklet egne kartleggingstester i de øvrige fagene. Engelskundervisningen er organisert parallelt slik at de kan følge f.eks. nivå 3 i engelsk og nivå 1 i øvrige fag. Undervisningstilbudet er 30 timer på dagtid inkludert leksehjelp.
Alle elevene får egen opplæringsplan der man definerer mål og hvilken vei man må gå for å nå målet. Denne evalueres sammen med eleven (og eventuelt foresatt/verge) to ganger i året. For enkelte kan det også være behov for spesialundervising. Dette får de i tilfelle vedtak om etter sakkyndig vurdering fra PPT hvis de oppfyller kriteriene i Oppl.l. §4A-1 og 4A-2.

Morsmålslærer (somalisk, tigrinja og dari) er med i enkelte timer og på leksehjelp. Vi tilbyr karriereveiledning og rådgivning, og vi bistår i søknadsprosessen videre etter endt grunnskole.

Her finner du skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord