Enhet for voksenopplæring, Trondheim

EVO Trondheim

Enhet for voksenopplæring er Trondheim kommunes norskopplæring for nybosatte flyktninger og innvandrere og grunnskoleopplæring for voksne, inkludert spesialundervisning. Enheten har arbeidsrettet norskopplæring og samarbeider med fylket og med NAV om noe av dette.

Innen opplæringslovens område har vi hørsels- og synsteamet som spesielt retter seg mot minoritetsspråklige elever, vi har spesiell opplæring for elever som sliter med traumer og vi har LOS-teamet som utreder og underviser elever med lese- og skrivevansker og matematikkvansker.

Grunnskoleopplæring 16-20
Vi har en egen avdeling for ungdom i alderen 16-20 år. Der får disse ungdommene norskopplæring, og de som har behov for det, får tilbud om grunnskoleopplæring. Trondheim bosetter en del enslige mindreårige og i samarbeid med barne- og familietjenesten og flyktningehelseteamet har vi prosjektet «Kvalifisering og hverdagsmestring for enslige mindreårige flyktninger». Tilbudene om leksehjelp med mat, sosial kompetanse, bedre helse og miljøterapeut på skolen omfatter alle elevene på ungdomsgruppa.
Les mer om ungdomsgruppa

Grunnskoleopplæring 20 +
Grunnskole for voksne over 20 år holder til i egen avdeling. Opplæring tilbys på 4 nivå og elevene plasseres etter kartlegging og kan delta i opplæring i inntil 4 år. Innen grunnskoleopplæringen har vi fokus på samarbeid med videregående skole, lesing og skriving på andrespråket og bruk av digitale verktøy generelt og spesielt innen matematikkfaget. I mange år har vi arbeidet med kartlegging av søkernes grunnskolekompetanse for å kunne tilby den nødvendige opplæringen. I de siste årene har vi også tilbudt realkompetansevurdering.
Les mer om grunnskole for voksne

Enheten er for tiden inne i en spennende prosess som skal resultere i samorganisering med den fylkeskommunale voksenopplæringen. Enheten har til sammen omkring 1700 elever og 200 ansatte.

Her finner du skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord