Fredrikstad internasjonale skole

FRIS nytt bilde 2016Fredrikstad internasjonale skole, eller FRIS som skolen kalles til daglig, holder til i Gamlebyen i Fredrikstad. Skolen tilbyr

  • grunnskoleopplæring for voksne
  • spesialundervisning for voksne
  • kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og flyktninger
  • tospråklig fagopplæring

Grunnskole for ungdommer
En egen ungdomsgruppe for grunnskoleelevene våre mellom 16 og 20 år er lokalisert i videregående skoles lokaler. De får undervisning i utdanningsvalg og hospitering i fag i videregående, og får være en del av miljøet de aldersmessig hører hjemme i. Både våre lærere og lærere fra videregående samarbeider om undervisningen. Det jobbes med å videreutvikle denne samarbeidsavtalen, slik at alle ungdommer med kort botid skal kunne få en god overgang og et godt utgangspunkt for videre opplæring.

Grunnskole for voksne
FRIS har grunnskole for voksne både på dagtid og på kveldstid. Her får de eksamensrettet opplæring i 5 fag. De fleste av elevene får også tilbud om tospråklig fagopplæring som støtte i sin grunnskoleopplæring. Alle elevene får undervisning i utdanningsvalg, og hjelp til veien videre av våre rådgivere enten på FRIS eller i NAV.

Tospråklig fagopplæring
Alle lærere som underviser i tospråklig fagopplæring i Fredrikstad kommune er ansatt på FRIS. Vi jobber for en helhetlig kompetanseutvikling for våre tospråklige lærere i samarbeid med skolene de underviser på.

Prosjekter:
-ICDP (International Child Development Program). FRIS har skolerte veiledere på 5 språk, og i 2016 starter vi opp nye kurs i voksenopplæringsens lokaler.
-Effektive metoder i tospråklig fagopplæring for sent ankomne ungdommer. FRIS er med i et samarbeidsprosjekt med Statped, PP-tjenesten og to ungdomsskoler i Fredrikstad.
-KUM (Kommunale utviklingsmidler) i samarbeid med NAV Fredrikstad. Vi har egen veileder som jobber med å følge opp ungdommene som er på Glemmen videregående skole.

Skolens nettside finner du her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord