Introduksjonssenteret i Drammen

Introduksjonssenteret DrammenGrunnskole for voksne
Grunnskolen ved Introduksjonssenteret tilbyr eksamensrettet opplæring i fem fag. Vi jobber med arbeidsplaner som har klare mål og bruker det flerspråklige klasserommet som en ressurs. Vi bestreber oss på å ha forutsigbare skoledager og timer med en klar struktur. Ved oppstart av timen gjennomgås læringsmål, slik at elevene er forberedt. Vi bruker ulike læringsstrategier, konkreter og vurdering for læring i forhold til målfokusert undervisning. Alle vår lærere deltar i ulike faglige nettverk, i regi av Drammens satsningsområde «Læringsløp Drammen».

 

Grunnskole for ungdom 16-24 år
Vi har etablert et samarbeid med Åssiden videregående skole om et eget grunnskoletilbud for ungdommer. Vår kombinasjonsklasse for 16-24-åringer som tar grunnskole, er lagt til Åssiden videregående skoles lokaler. Der samarbeider de med innføringstilbudet for videregående (AOA) om felles undervisning i moduler slik at de unge kan delta på ulike nivå i de fem aktuelle fagene. De unge kan etter hvert få muligheten til å ta grunnskoleeksamen på nytt.

Se film om kombinasjonsklassen her.

Her finner du Introduksjonssenterets nettside
Her finner du Introduksjonssenterets facebookside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord