Kongsgård skolesenter

KongsgårdKongsgård skolesenter i Kristiansand har ca. 750 elever fordelt på 6 avdelinger. Rettigheter og behov blir kartlagt gjennom intervjuer for dem som kommer utenfra.

Forberedende grunnskole, spor 1
Tilbudet er primært for ungdom med lite eller ingen skolebakgrunn i alderen 16 – 25 år. Elevene går fra 1 til 3 år før de søker grunnskole for voksne. Skoleåret 15/16 er det 6 FG-klasser, ca. 75 elever. Hovedvekten legges på norskfaget: lytte, tale, lese og skrive. I tillegg har elevene også matematikk, kroppsøving og ikt. Samfunnsfag og naturfag har de siste året før de begynner på grunnskolen. Elevene får 30 timer undervisning per uke. Forberedende grunnskoleklasser har 6 kontaktlærere og 11 timelærere. En av lærerne er også spes.ped.koordinator for spor 1, og flere er i tillegg spesialpedagoger.

Organisering av grunnskole for voksne
Avdeling «Grunnskoleopplæring for voksne» har ca. 120 elever. I skoleåret 2015/16 har vi 6 grunnskoleklasser for voksne med tre avgangsklasser våren 2016. Det er 18 -22 elever pr klasse og ungdom og voksne blandes i alle klasser. Opplæringen går over ett eller to år. De fleste bruker to år på å gjennomføre og avslutter med ordinær grunnskoleeksamen i 5 fag. Grunnskoleavdelingen består av 12 lærere og avdelingsleder. En av lærerne har også ansvar som spes.ped.koordinator. Skolens rådgiver har størstedelen av arbeidsoppgavene sine innenfor avdelingen.

Innhold i grunnskole for voksne
Undervisning blir gitt i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. I tillegg får deltakerne kroppsøving, men uten vurdering. Det tilbys 30 timer undervisning i uka. Elevene får digital kompetanse gjennom bruk av læringsplattform, tekstbehandling, regneark og annen programvare.

Her finner du skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord