Larvik læringssenter

Larvik læringssenter Larvik læringssenter består av 3 avdelinger: Norskskolen, Voksenopplæringa med Kombinasjonsklassen og Verket. Voksenopplæringa og Kombinasjonsklassen er fokusvirksomheter for NAFO.

Voksenopplæringa
Voksenopplæringa gir opplæring til voksne over 20 år som etter grunnskolelova har rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Voksne med slik rett har også rett til rådgivning for å kartlegge sitt opplæringsbehov, og rett til en opplæring som er tilpasset sin kompetanse og behov for progresjon. I Larvik er grunnskolen for voksne skilt ut som egen avdeling. Grunnskoleopplæring gis på Voksenopplæringa, og det er avdeling Norskskolen som gir norskopplæring. Voksenopplæringa gir også opplæring i BKA kurs. Vi har et tett samarbeid med ulike avdelinger i Larvik kommune og gir opplæring i BKA.

Kombinasjonsklassen
Kombinasjonsklassen er et samarbeid mellom Larvik kommune ved Larvik Læringssenter og Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl videregående skole. Minoritetsspråklige ungdommer mellom 16 og 19 år som ikke har faglig og /eller norskspråklig kompetanse til å følge et ordinært studieprogram i videregående skole får et tilbud i nivådelte grupper i fem skolefag pluss gym og utdanningsvalg. Elevene undervises etter § 4A1 om grunnskoleopplæring for voksne med hovedvekt på norskopplæring etter planen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Samarbeidet er godkjent som forsøk fra Utdanningsdirektoratet og har svært gode resultater.

Se film om Kombinasjonsklassen
Se presentasjon av Kombinasjonsklassen

Andre prosjekter og tilbud

  • Somaliredaksjonen på Tema morsmål
  • FLEXid – et bevisstgjøringskurs for ungdommer mellom 15 og 20 år med flerkulturell oppvekst. Fokusområdene i kurset er identitet og tilhørighet, flerkulturelle ressurser og muligheter, samt utfordringer
  • Les mer om FlEXid i artikkelen Tilhørighet og utenforskap
  • ICDP (International Child Development Program)- et dialogbasert veiledningskurs på eget språk for foreldre som har flyttet til Norge. Foreldre veiledes i forståelsen av den norske måten å oppdra barn og bygge bro mellom det kjente og ukjente. Veiledning gis av veileder som har et bein i begge kulturer og som snakker begge språk. Larvik kommune har veiledere på 9 språk. Evalueringer viser at tilbakemelding fra foreldre er svært positive

Lenke til Larvik læringssenters nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord