Lillehammer læringssenter

SONY DSC
Lillehammer Læringssenter har ansvar for grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne, norskopplæring for voksne, innføringsklasse for 2.-10.trinn, tospråklig fagopplæring og introduksjonsprogrammet for flyktninger. Vi er ca 60 ansatte og ca 350 elever.

I løpet av 2016-2017 skal Lillehammer-området ta i mot inntil 65 enslige mindreårige. Av disse regner vi med at flesteparten er mellom 15 og 19 år. Dette vil gi oss stort behov for å tenke kreativt i årene framover.

Basis-år før grunnskole
For elever med lite eller ingen skolebakgrunn har vi stort fokus på kartlegging og grunnleggende ferdigheter. Vi tilbyr et basis-år som vi har kalt GS-basis som kommer i forkant av et eksamensrettet løp, der elevene blir grundig kartlagt. De får et 25 timers tilbud pr. uke med temabasert norskopplæring, samt et tilbud om inntil 10 timers kurs i grunnleggende ferdigheter pr uke.

Grunnskole for voksne
Ved Lillehammer læringssenter har vi det siste året omorganisert grunnskoleopplæringen for voksne til et to-årig eksamensrettet løp (tidligere 3-årig). Elevene får opplæring 30 timer pr. uke i fem fag. Pr. i dag har de fleste av våre elever ungdomsrett til videregående opplæring, men dette varierer noe. De har også tilbud om utdanningsvalg en time pr. uke, og vi har et godt samarbeid med videregående skole med to hospiteringsperioder i løpet av året, og god informasjonsutveksling.

Ønske om kombinasjonsklasse
Det bygges nå ny videregående skole i Lillehammer og vi har akkurat i disse dager satt ned en arbeidsgruppe som består av representanter fra både kommune og fylkeskommune der mandatet er å se på mulighetene for å få til et enda tettere samarbeid. Ønsket er opprettelse av et såkalt «nullte» år i videregående skole for gruppa «sent ankomne minoritetsspråklige elever med lite eller ingen skolebakgrunn» og en kombinasjonsklasse som i Larvik. Det blir spennende å se hva vi kan få til her.

Kartlegging
Et av satsningsområdene våre framover er fasen inntak, kartlegging og realitetsorientering. Vi ser av erfaring at dette er en fase som det er viktig å gjøre grundig for bedre å kunne skreddersy «den riktige vei» framover for den enkelte elev/deltaker. Dette krever tett samarbeid blant annet mellom kontaktlærer, programrådgiver og rådgiver, samt et faglig sterkt kartleggingsbatteri som vi er i ferd med å bygge opp.

Frivillig arbeid og leksehjelp
Våre elever på eksamensrettet grunnskole utfører hvert år et «frivillighetsarbeid» under Birkebeinerarrangementene på Lillehammer. Dette gir dem en god opplæring i den norske dugnadsånden, og er en viktig arena for integrering i nærmiljø/samfunnet. De tjener også litt penger på dette som brukes til sosiale tiltak i klassene.
Vi har også et samarbeid med Friviligsentralen i kommunen. To pensjonerte lærere har leksehjelpstilbud to timer pr uke med våre grunnskoleelever.

Her finner du skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord