Melhus voksenopplæring

MelhusØkt antall deltakere
Melhus voksenopplæring tilbyr blant annet grunnskoleopplæring for voksne, og vi har hatt varierende antall elever de siste årene. Tilbudet vårt har blitt tilpasset elevmassen til enhver tid, og vi har hatt forskjellige fag på forskjellig nivå gjennom året. Situasjonen er imidlertid i ferd med å endre seg nå, for vi tar i likhet med mange andre kommuner i mot flere flyktninger enn før, og mange av dem har lite skolegang.

Kartlegging
I Melhus har vi foreløpig ikke asylmottak, så alle våre deltakere har fått innvilget opphold og er bosatt i kommunen. Når de kommer hit og skal begynne livet litt på nytt, ser vi behov for grundig kartlegging av skolebakgrunn, kunnskaper og ferdigheter, forutsetninger for læring, og av hvilke mål og planer de har. Kartleggingsfasen kan vare i flere i uker, og vi har gjort oss en del erfaringer som tilsier at dette er helt vesentlig for at vi skal kunne gi et godt opplæringsløp som kvalifiserer for videre utdanning eller deltakelse i arbeidslivet. Når kartleggingen er gjort, prøver vi å legge opp et målrettet løp, der deltakeren får akkurat det han eller hun trenger for å komme videre.

Individuelt tilpassede løp
Vi er opptatt av å se helhetlig på elevene våre, og se sammenhengen mellom de overordnede målene de har, og det vi tilbyr dem innenfor grunnskolens område. Mange av elevene våre er introdeltakere, og det betyr pr definisjon at de skal bli kvalifisert for arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. Vi er med andre ord opptatt av å se opplæringsloven og introduksjonsloven i sammenheng, og å lage individuelt tilpassede løp som er bærekraftige.

Kombinasjon av fagplaner
Det er sjelden vi har rene grunnskoleelever. De fleste har en kombinasjon av norskopplæring for fremmedspråklige og opplæring etter fagplanene i Kunnskapsløftet eller i grunnleggende ferdigheter.

Her finner du skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord