Nygård skole, avdeling grunnskole, Bergen

Nygård voksenopplæring

Kartlegging og mottakssamtale
Etter søknad blir elever innkalt til en samtale med rådgiver og får en mottakssamtale og veiledning om Grunnskole for voksne. Elevene blir kartlagt ved hjelp av NAFOs kartleggingsverktøy.

Grunnskole for voksne
Vi følger skoleruten for grunnskolen i Bergen kommune. Elever som er i introduksjonsordningen deltar på kurs i høstferien, vinterferien og deler av sommerferien. Vi er dette skoleåret 12 klasser fordelt etter nivå fra mellomtrinn til 10. klasse og eksamen. To klasser undervises etter kompetansemål for mellomtrinnet og vil bruke tre år på å gjennomføre grunnskolen. Fire klasser undervises etter målene for 8. og 9. trinn og fire klasser arbeider med målene i 10.kl og skal opp til eksamen i mai 2016.

Organisering av grunnskole for voksne
Før elevene kommer til avdeling Grunnskole for voksne har de fleste vært innom ca. ett år med opplæring etter plan for norsk og samfunnskunnskap kombinert med grunnleggende opplæring i plan for Grunnskolen – Kunnskapsløftet. Året før Grunnskole for voksne skal være et forberedende år for dem med lite skolebakgrunn.

Elever som ønsker opplæring i alle fag (norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag), blir tilbudt 24 timer pr. uke. De får i tillegg to timer støtte og blir tilbudt tre timer leksehjelp. Skoledagen begynner kl. 08.30 og avsluttes 14.45. Skoleåret 2015-16 tilbyr vi undervisning i engelsk på kveld. Alle elevene våre er på læringsplattformen itslearning. Vi gir ikke undervisning etter § 4A-2. Dette blir tilbudt hos Bergen voksenopplæring.

Morsmålsstøtte og nivådifferensiering
Grunnet vårt nære samarbeid med avdelinger som driver norskopplæring (spor 1, 2 og 3), kan vi dra nytte av stordriftsfordeler. I perioder har vi god hjelp av morsmålsassistenter og elever med høyere utdannelse, som ekstra veiledere i undervisningen og til leksehjelp. Mange av våre fag er parallellagt slik at vi kan nivådifferensiere etter den enkeltes faglige behov.

Idrett og kultur
Elevene våre får tilbud om gratis svømmeopplæring en gang pr. uke. Vi holder til i samme bygg som Grieg-akademiet (musikkonservatoriet UIB). Felles interesser hos elevgruppene har ført til et samarbeid for utveksling av kulturelle verdier (mat, møter og musikk).

Her finner du skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord