Oslo VO Sinsen

Oslo Vo SinsenOm skolen
Oslo VO Sinsen har ca 1500 elever, fordelt på en rekke yrkesfaglige utdanningsprogram og fag for studiekompetanse. 75 % av elevene har flerkulturell bakgrunn, og dette preger følgelig alt vårt pedagogiske arbeid på ulike måter. I skolens årsplan er det stort fokus på grunnleggende ferdigheter, lesing spesielt, og læringsresultater og tiltak for å fullføre og bestå spesielt rettet mot minoritetsspråklige elever. I tillegg har vi ansvar for organiseringen av opplæring for unge og voksne lærlinger som helt eller delvis mangler fellesfag. Skolen har også ansvar for realkompetansevurdering.

Tilbud
Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram får opplæring i fellesfag ved Oslo VO Sinsen. Programfagene tilbys ved andre skoler eller av private tilbydere. For at elevene skal få opplæringstilbud ved de ulike programområdene, må det være tilstrekkelig antall søkere. Elevene ved Oslo VO Sinsen varierer i alder, fra 20 til 65 år, de fleste fra 25 til 35 år. Elevene må være bosatt i Oslo, men kommer fra alle deler av Norge og verden forøvrig. Oslo VO Sinsen kan tilby opplæring som passer ulike livssituasjoner. Det er derfor opplæring på dag- og kveldstid i de fleste fagene. Elever kan velge å ta ett, noen eller flere fag, det vil si 3 -30 undervisningstimer i uka. Elevene kan også velge om de vil ha sakte eller rask progresjon i enkelte fag.

Fag for studiekompetanse
Oslo VO Sinsen tilbyr norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag. Med disse seks fagene kan man oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen. Det vil si at man må fylle minst 23 år i søknadsåret, dokumentere minst fem års heltids yrkespraksis/utdanning og dekke nevnte fag. Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret, kan søke om opptak til høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse.

Fordypning i realfag
Noen høyskoler og universitet har spesielle opptakskrav, f. eks. i realfag. Oslo VO Sinsen tilbyr fordypning i noen realfag avhengig av etterspørsel: R1 (fordypning matematikk), Fysikk 1, Kjemi 1 og Biologi 1.

Nettstøttet opplæring
Oslo VO Sinsen tilbyr nettstøttet opplæring i noen fag, avhengig av antall søkere. Disse kursene er mer komprimerte enn de ordinære kursene.

Rådgivning og karriereveiledning
Vår utfordring er at en del av elevene har lite forhåndskunnskap om og bevissthet rundt hva som er nødvendig for å kunne lykkes i en videregående opplæring. Dette skoleåret er vi med i et prosjekt om overgangen fra grunnskole til videregående opplæring. Vi utvikler tiltak/aktiviteter for 10. trinnselevene hvor faglærerne, elever og lærlinger i videregående blir involvert. Hensikten er at de kommende elevene får bedre innsikt i læreplanene, at de får økt kunnskap, bevissthet og refleksjon, som så kan bidra til at de kan mestre overgangen på en god måte.

Her finner du skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord