Porsgrunn voksenopplæringssenter

Porsgrunn voPorsgrunn voksenopplæringssenter har sitt hovedbygg i sentrum av Porsgrunn og består av Grunnskoleavdelingen, Norskavdelingen, Tospråklig avdeling og Spesialavdelingen.

Grunnskole for voksne
Grunnskoleavdelingen tilbyr grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringslova § 4A-1. Vi tilbyr opplæring på 2 eller 3 år, i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Skoleåret 2015/2016 er det 50 elever ved denne avdelingen. I 2016 vil grunnskoleavdelingen også drive opplæring av enslige mindreårige asylsøkere.

 

Basisgruppe
År 1 er en basisgruppe, fortrinnsvis for elever med liten eller ingen skolebakgrunn. I norsk undervises det etter Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. I de andre fagene tas det utgangspunkt i Kunnskapsløftet. Elevene blir kartlagt før og ved oppstart, både gjennom samtale med avdelingsleder og rådgiver, og ved hjelp av Kartleggeren. Elever som har behov, kan få tilbud om tospråklig fagopplæring.

Tospråklig avdeling
Porsgrunn Voksenopplæringssenter er base for de tospråklige lærerne og assistentene, som har sin undervisning ute i de ulike skolene og barnehagene. Tospråklig avdeling koordinerer opplæringen for elever fra språklige minoriteter i alle kommunens grunnskoler og tildeler skolene ressurser til særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring. I tillegg koordineres tospråklig assistanse i barnehagene. Tospråklig avdeling har også redaktøransvar for thai-sidene på Tema Morsmål.
Det er utarbeidet egne rutinebeskrivelser og eget kartleggingsmateriell for kartlegging av alle nyankomne elever i Porsgrunn. Kartleggingen gjøres på morsmålet. I barnehagene dokumenterer de tospråklige assistentene den språklige utviklingen både på morsmål og norsk.

Kompetansenettverk
Grunnskoleavdelingen ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter deltar i et nettverk for alle voksenopplæringene i Telemark som tilbyr grunnskoleopplæring for voksne. Dette er et forum for kompetansedeling, der vi tar opp og drøfter aktuelle temaer og problemstillinger.

Flerkulturell kompetanse
Porsgrunn Voksenopplæringssenter ønsker å være et lokalt senter for flerkulturell kompetanse og opplæring. Vi samarbeider således med alle kommunens skoler og barnehager, med mange andre virksomheter i kommunen, med NAV, og med ulike frivillige aktører, for å nevne noen.

Her finner du skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord