Voksenopplæringa i Tromsø

VO Tromsø

Skoleretta ungdomsklasse
Voksenopplæringa har en egen klasse for ungdom, som etter hvert har fått navnet SRU, skoleretta ungdomsklasse. I tillegg til norskopplæring blir det gitt undervisning i matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag, data/IKT og gymnastikk. Imidlertid, dersom elevene i denne målgruppa er reelle nybegynnere eller analfabeter og det ikke er grunnlag for å opprette en egen nybegynnergruppe for ungdom, får de plass i ei voksengruppe. Vi opplever videre at de unge har en raskere progresjon enn de voksne og flyttes fort over i SRU.

Grunnskoletilbud
Etter at ungdommene er ferdig i SRU, går de over i det toårige eksamensretta grunnskoleløpet med fem grunnskolefag. De aller fleste avlegger grunnskoleeksamen og søker deretter videregående opplæring.

Samarbeid med bibliotek
Voksenopplæringa har et samarbeid med biblioteket gjennom en deltidsstilling i biblioteket. Hensikten er å utvikle tilbud for våre grupper der ungdommene er spesielt ivaretatt. I tillegg til å delta på leksehjelp tre ettermiddager per uke sammen med elever fra videregående skole, blir det tilrettelagt for ulike aktiviteter også i skoletida. Biblioteket gir våre deltakere kunnskap om bruk av bibliotek og introduserer det som en møteplass. Våre deltakere bidrar også som «Levende bøker» en dag i året på biblioteket, i tillegg til at VO og bibliotek samarbeider om presentasjon av dikt og eventyr.

Aktiviteter og lokalkunnskap
Våre deltakere er med på Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), deltar i Operasjon dagsverk, får informasjon om alle lag og foreninger i Tromsø, har gym via Tromsø idrettsråd og deltar i samlivsundervisning på ungdomshuset Tvibit. Som en del av samfunnsfaget besøker deltakere byens museer.

Fra høsten 2014 Voksenopplæringa hatt opplegget «Kjenn din by». Samtalepartnere besøker jevnlig klasser for at deltakere skal kunne øke sitt ordforråd og å bli kjent med lokale skikker.

Senhøstes 2015 har vi innledet et filmsamarbeid med Verdensteateret, byens eldste kino. Formålet er å bruke film i norskinnlæringa, samt å legge til rette for en møteplass.

Innføringstilbud på videregående skole
Breivika videregående skole i Tromsø har fra høsten 2013 hatt et innføringstilbud for elever som søker til videregående. Tilbudet er først og fremst ment for innvandrerungdommer med kort botid i Norge. De har behov for mer norsk i kombinasjon med fag før de starter i VG1. De av våre ungdommer som ikke er helt klare for VG1, får også tilbud om å starte i dette nulte året, selv om de har tatt grunnskoleeksamen.

Her finner du nettsiden til Voksenopplæringa i Tromsø

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord