Voksenopplæringen i Skien

Voksenopplæringen i Skien har sitt hovedbygg på Skagerak Arena, ikke langt fra sentrum av Skien.
Skolen består av grunnskoleavdeling, spesialavdeling og norskavdeling.

Grunnskole for voksne
Grunnskoleavdelingen tilbyr grunnskoleopplæring for voksne etter Opplæringslova § 4A-1. Vi tilbyr opplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.
Skoleåret 2016/2017 er det 112 elever ved denne avdelingen. De fleste bruker 3 år til å gjennomføre grunnskolen, men det er selvsagt mulig å bruke både lengre eller kortere tid, alt avhengig av tidligere skolegang og kunnskaper.
I august 2016 ble nybegynneropplæring i norsk for elever som planlegger videre skoleløp, i motsetning til arbeidsløp, organisert under grunnskoleavdelingen (skolerettet norskundervisning).

Kombinasjonsklasser
Kommende skoleår starter vi 3 kombinasjonsklasser i samarbeid med Skogmo videregående skole. Dette er et grunnskoletilbud lokalisert på en videregående skole, til elever i alderen 16-20 år, som har kort botid i Norge.

Kompetansenettverk
Grunnskoleavdelingen ved Voksenopplæringen i Skien deltar i et nettverk for alle voksenopplæringene i Telemark som tilbyr grunnskoleopplæring for voksne. Dette er et forum for kompetansedeling, der vi tar opp og drøfter aktuelle temaer og problemstillinger.
Grunnskoleavdelingen deltar også i Skien kommune sitt ungdomsskolenettverk og kretsnettverk, og jobber i tråd med Skien kommunes Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Les mer på skolens nettside

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord