Nyhetssaker arkiv

Kampen for språket

Se dokumentar fra NRK om sør-samisk kamp for å bevare språk og kultur. Elgå skole har fått midler til prosjekt for å kunne styrke barnas sør-samiske språk.

Hvordan lever asylbarn med endelig avslag?

En ny Fafo-rapport skrevet på oppdrag fra Redd Barna dokumenterer hvordan barn med avslag lever i Norge i dag. Den viser at hverdagen til asylsøkerbarn, og her spesielt hverdagen til asylsøkerbarn med endelig avslag, preges av andre strukturelle rammer enn barn i majoritetsbefolkningen.

Videreutdanning i norsk som andrespråk

PRISME-studiet har eksistert som videreutdanningstilbud siden 1999. Denne rapporten er en evaluering av PRISME-studiet, som er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk som andrespråk.