Kampen for språket

onsdag 27. november 2013

Se dokumentar fra NRK om sør-samisk kamp for å bevare språk og kultur. Elgå skole har fått midler til prosjekt for å kunne styrke barnas sør-samiske språk.

Les mer

Hvordan lever asylbarn med endelig avslag?

mandag 25. november 2013

En ny Fafo-rapport skrevet på oppdrag fra Redd Barna dokumenterer hvordan barn med avslag lever i Norge i dag. Den viser at hverdagen til asylsøkerbarn, og her spesielt hverdagen til asylsøkerbarn med endelig avslag, preges av andre strukturelle rammer enn barn i majoritetsbefolkningen.

Les mer

Vox-speilet 2013

tirsdag 19. november 2013

Antall deltakere i ordinær grunnskoleopplæring for voksne har økt de siste årene og teller nå nærmere seks tusen deltakere. De fleste av disse har andre morsmål enn norsk.

Les mer

Digitale billedbøker på Tema Morsmål

tirsdag 19. november 2013

Fortellingen om Hatteselgeren finnes nå i illustrert utgave og kan lyttes til på fem språk; tamil, persisk, somali, urdu og norsk.

Les mer

Hva vil det si å være «norsk» i dagens barnehager?

tirsdag 5. november 2013

Barnehageforum har kommet med et eget temanummer i Barnehagefolk som omhandler mangfold og antirasisme, og hva det vil si å være norsk i dagens barnehager.

Les mer

Skoleledelse på flerkulturelle skoler

mandag 4. november 2013

Janne T Scheie har skrevet en masteroppgave der hun har intervjuet skoleledere i ungdomsskolen om hvordan de ser på sin kompetanse som ledere i en flerkulturell skole.

Les mer

Kartleggingsprøver på nett

mandag 4. november 2013

Kartleggingsprøver som skal måle leseferdighet på 15 forskjellige morsmål kan nå bestilles fra nettet.

Les mer

Videreutdanning i norsk som andrespråk

mandag 4. november 2013

PRISME-studiet har eksistert som videreutdanningstilbud siden 1999. Denne rapporten er en evaluering av PRISME-studiet, som er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk som andrespråk.

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord