Nyhetssaker arkiv

Markeringer av morsmålsdagen 2014

I forbindelse med markeringer av årets morsmålsdag har det språklige mangfoldet i Norge virkelig fått utfolde seg! På over 200 steder i landet, både i barnehager, på skoler, i fengsler, på voksenopplæringssenter og bibliotek har dagen blitt markert.

Utfordringer for nyankomne elever

Det er en rekke utfordringer og svakheter i skoletilbudene til elever som kommer til Norge sent i skoleløpet og som har lite skolebakgrunn fra før. Det viser en rapport NTNU Samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra IMDi.

Flerspråklige animasjonsfilmer

NAFO har fått laget animasjonsfilmer om heksa Dhegdheer med lyd på enten somali, persisk, urdu eller tamil sammen med norsk.