Markeringer av morsmålsdagen 2014

fredag 28. februar 2014

I forbindelse med markeringer av årets morsmålsdag har det språklige mangfoldet i Norge virkelig fått utfolde seg! På over 200 steder i landet, både i barnehager, på skoler, i fengsler, på voksenopplæringssenter og bibliotek har dagen blitt markert.

Les mer

Utfordringer for nyankomne elever

torsdag 27. februar 2014

Det er en rekke utfordringer og svakheter i skoletilbudene til elever som kommer til Norge sent i skoleløpet og som har lite skolebakgrunn fra før. Det viser en rapport NTNU Samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra IMDi.

Les mer

Larvik – et lokalsamfunn i forandring

onsdag 26. februar 2014

I en artikkelserie i Østlands-Posten skriver journalisten Bendik Løve om innvandringen til byen, og flere av artiklene har handlet om skole og utdanning. To av NAFOs fokusvirksomheter, Larvik læringssenter og Thor Heyerdahl videregående skole, har fått bred omtale.

Les mer

Flerspråklige animasjonsfilmer

mandag 24. februar 2014

NAFO har fått laget animasjonsfilmer om heksa Dhegdheer med lyd på enten somali, persisk, urdu eller tamil sammen med norsk.

Les mer

Veiledningshefte har kommet på mange språk

torsdag 13. februar 2014

Veiledningsheftet, Barn i flerspråklige familier, er nå publisert på NAFOs hjemmeside på 12 språk i tillegg til norsk.

Les mer

Veiledning; læringsmål i grunnleggende ferdigheter, voksne

onsdag 5. februar 2014

Vox har laget en veiledning til læringsmålene i grunnleggende ferdigheter for voksne. Den erstatter den tidligere veiledningen til kompetansemål

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord