Nyhetssaker arkiv

Etnisk kapital viktigere enn klasse

Utdanningsdriv, foreldrekontroll og migrasjonserfaring: Etterkommere av innvandrere er flinkere til å overvinne klassebarrierer enn nordmenn flest. Men utdanningsdrivet betyr også at de unge utsettes for press – et press som ikke alle takler like bra.

Mosaik – helsefremmende kulturtilbud

Mosaik var et treårig utviklingsprosjekt (2010–2013) som satte søkelyset på kulturelle virkemiddel, musikk og musikkterapi i arbeidet med helse og integrasjon for asylsøkere og flyktninger i Sogn og Fjordane.

Transnasjonal oppvekst

Hva skjer med barn og unge med innvandrerbakgrunn som flytter til utlandet i lengre tid for så å komme tilbake? Ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning belyser omfang, årsaker til og konsekvenser av slike opphold.

Minoritetselevers språkferdigheter

Gunhild Tveit Randen har i sin doktorgradsavhandling, Tilstrekkelige ferdigheter i norsk? Kartlegging av minoritetsspråklige skolebegynneres språkferdigheter, sett nærmere på hva slags språkopplæring tospråklige elever får i den norske skolen.