Etnisk kapital viktigere enn klasse

tirsdag 29. april 2014

Utdanningsdriv, foreldrekontroll og migrasjonserfaring: Etterkommere av innvandrere er flinkere til å overvinne klassebarrierer enn nordmenn flest. Men utdanningsdrivet betyr også at de unge utsettes for press – et press som ikke alle takler like bra.

Les mer

Mosaik – helsefremmende kulturtilbud

mandag 28. april 2014

Mosaik var et treårig utviklingsprosjekt (2010–2013) som satte søkelyset på kulturelle virkemiddel, musikk og musikkterapi i arbeidet med helse og integrasjon for asylsøkere og flyktninger i Sogn og Fjordane.

Les mer

Transnasjonal oppvekst

fredag 25. april 2014

Hva skjer med barn og unge med innvandrerbakgrunn som flytter til utlandet i lengre tid for så å komme tilbake? Ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning belyser omfang, årsaker til og konsekvenser av slike opphold.

Les mer

Evaluering av tilskuddsordning for barnehage

mandag 7. april 2014

Tilskuddsordningen, «Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder», er evaluert av Rambøll Management.

Les mer

Tigrinja på Tema Morsmål

fredag 4. april 2014

Tigrinja har vært et etterspurt språk på Tema Morsmål, og vi er nå glade over å kunne presentere de nye sidene.

Les mer

Minoritetselevers språkferdigheter

torsdag 3. april 2014

Gunhild Tveit Randen har i sin doktorgradsavhandling, Tilstrekkelige ferdigheter i norsk? Kartlegging av minoritetsspråklige skolebegynneres språkferdigheter, sett nærmere på hva slags språkopplæring tospråklige elever får i den norske skolen.

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord