Nyhetssaker arkiv

Vellykket integrering av innvandrere

Finnes det en suksessoppskrift på hvordan kommuner best kan integrere innvandrere og flyktninger? Pilotstudier i to Agder-kommuner viser at det arbeides veldig forskjellig med integrering.

Andrespråkslæring i barnehagen

I sitt doktorgradsarbeid har Gunhild Tomter Alstad (UiO) analysert barnehagen som språkarena. Alstad understreker at barna ikke lærer andrespråk bare ved at de går i barnehage.

Film om skriveopplæring for andrespråkselever

For andrespråkselever kan det abstrakte språket i en faktatekst sette en stopper for innlæringen. På den svenske skolen Sollentuna International School har læreren Meta Hylén og hennes kollegaer utviklet en metode for grundige språkanalyser og bearbeiding av tekst.