Betydningen av morsmålsferdigheter og sammenhengen mellom første- og andrespråket

torsdag 14. august 2014

I Pedagogisk Tidsskrift nr 4 2014, finner man artikkelen Betydningen av morsmålsferdigheter og sammenheng mellom første- og andrespråket skrevet av Liv Bøyesen. Her kritiserer hun en tidligere artikkel av Lervåg og Melby-Lervåg.

Les mer

Vurdering av andrespråksinnlærere – en utfordring i skolen

torsdag 14. august 2014

Kirsten Palm, HiOA og Else Ryen, Multiling, UiO, har undersøkt om kartleggingsmateriellet Språkkompetanse i grunnleggende norsk er hensiktsmessig for å vurdere andrespråkselevers språkkompetanse.

Les mer

Bedre utbytte av tospråklig fagopplæring

onsdag 13. august 2014

Kjølberg skole og Fredrikstad internasjonale skole har samarbeidet om prosjektet «Trekantsamarbeid». Hensikten var å organisere tospråklig fagopplæring slik at minoritetsspråklige elever skulle få et mer helhetlig opplæringstilbud.

Les mer

98 % av minoritetselevene fullfører

mandag 11. august 2014

Elevene med minoritetsbakgrunn ved Thor Heyerdal videregående skole dropper ut i enda mindre grad enn de andre elevene på skolen. Les artikkel fra Aftenposten om hvorfor.

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord