Forskning om barns språk og språkmiljø i barnehagen

Høgskolen i Oslo og Akershus har laget en tematisk oversikt over skandinavisk forskning i tidsrommet 2006 til 2014 på språk og språkmiljø i barnehagen.