Nyhetssaker arkiv

Barnehage virker

Ny rapport viser at forsøket med gratis kjernetid har lyktes med å rekruttere flere barn med innvandrerbakgrunn til barnehagen, og at dette har hatt en god effekt på skoleresultater.

Hva er en flerkulturell skole?

Noen ganger hører man skoleledere eller lærere si at skolen deres er flerkulturell. Hva er en flerkulturell skole? Hva legger man i dette begrepet?