Nyhetssaker arkiv

Etnisk likeverdighet i skolen

Må personer oppfatte seg som like for å føle seg like mye verdt i den norske skolen? Vibeke Solbue har nylig disputert på erfaringer gjort av elever i videregående skole med en annen kulturbakgrunn enn etnisk norsk.