Nyhetssaker arkiv

Å lære matematikk på et nytt språk

På youtube finner man nå en del korte og nyttige filmer om å lære matematikk på et nytt språk. Videoene kan være til stor hjelp for matte-lærere som har elever med andre morsmål enn norsk.

Idrett og inkludering

Ved Trara skole i Fredrikstad kan elevene delta gratis i en eller flere idretter. Skolen samarbeider med Fredrikstad Idrettsråd om ulike idrettsaktiviteter for elever etter skoletid.

Fra musikk til språk

Gjennom prosjektet Fra musikk til språk har Bergen kommunes barnehageansatte fått opplæring og trening i å arbeide med musikk for å stimulere barnas språkutvikling.

Førde internasjonale kor

Førde internasjonale kor er eit lågterskelkor der alle stemmer er velkomne. Koret vart starta opp for å skape ein møteplass og ein lett tilgjengeleg arena for kulturdeltaking i Førde.