Nyhetssaker arkiv

Facebookgrupper om andrespråk

Det finnes både en norsk og en svensk facebook-gruppe der lærere deler tips til faglitteratur, læremidler, apper, undervisningsopplegg, spørsmål og idéer.

Aller første bok på romani

Utgivelsen av boka Vandriane rakkrar er en milepel. Boka er den første noensinne på romani, språket til romanifolket/taterne i Norge.

Nye filmer om språk

Språk er en gave fra mor og far, er tittelen på en film som kan ses på dansk, albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu.