Nyhetssaker arkiv

Førde internasjonale kor

Førde internasjonale kor er eit lågterskelkor der alle stemmer er velkomne. Koret vart starta opp for å skape ein møteplass og ein lett tilgjengeleg arena for kulturdeltaking i Førde.

Språklæring og relasjon til pedagogen

En ny studie peker på at det viktigste i en andrespråklæringssituasjon er at pedagogen er følelsesmessig tilgjengelig for barna. Pedagogen har da mulighet til å fange opp barnets individuelle forutsetninger for læring.