Nyhetssaker arkiv

Flukt og migrasjon, om å møte barn og foreldre

Hvem er familiene som kommer til Norge? Hva kjennetegner barns opplevelser knyttet til flukt og migrasjon? Hvordan kan barnehagen i samarbeid med foreldrene støtte barnas bearbeiding av sorg og kriser? Dette er spørsmål som belyses i en artikkel av Målfrid Bleka, NAFO.

Hvordan betrakter vi hudfarge?

En ny doktorgradsstudie peker på at barnehagelærerne ikke er klar over hva de selv tenker om andres hudfarge og vil derfor heller ikke være bevisst hvordan de handler utifra tankene sine i barnehagen.