Flukt og migrasjon, om å møte barn og foreldre

onsdag 20. mai 2015

Hvem er familiene som kommer til Norge? Hva kjennetegner barns opplevelser knyttet til flukt og migrasjon? Hvordan kan barnehagen i samarbeid med foreldrene støtte barnas bearbeiding av sorg og kriser? Dette er spørsmål som belyses i en artikkel av Målfrid Bleka, NAFO.

Les mer

Filmer om ordforråd og muntlighet

fredag 8. mai 2015

NAFO har laget tre nye filmer om hvordan man kan tilpasse undervisningen til elever med rett til særskilt norskopplæring i det ordinære norskfaget.

Les mer

Holdningsarbeid i ungdomsskolen

fredag 8. mai 2015

Dembra er et kursopplegg for ungdomsskoler til støtte i skolens arbeid med forebygging av antisemittisme og rasisme, radikalisering og udemokratiske holdninger.

Les mer

Hvordan betrakter vi hudfarge?

mandag 4. mai 2015

En ny doktorgradsstudie peker på at barnehagelærerne ikke er klar over hva de selv tenker om andres hudfarge og vil derfor heller ikke være bevisst hvordan de handler utifra tankene sine i barnehagen.

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord