Nyhetssaker arkiv

Samarbeid mellom skole og barnevern: En veileder

Bufdir har i samarbeid med Udir utarbeidet denne veilederen. Den omhandler alle barn som mottar tiltak i barnevernet, men enkelte avsnitt omhandler minoritetsspråklige barn spesielt.

Idrett og inkludering

Ved Trara skole i Fredrikstad kan elevene delta gratis i en eller flere idretter. Skolen samarbeider med Fredrikstad Idrettsråd om ulike idrettsaktiviteter for elever etter skoletid.