Nyhetssaker arkiv

Flerspråklighet neglisjeres i skolen

Språkrådet og Multiling har gjennomført en landsdekkende undersøkelse blant elever og lærere i grunnskolen som viser at flerspråklighet neglisjeres, på tross av at det fremheves som en ressurs i styringsdokumenter.