Kunstfag og nyankomne elever

tirsdag 22. desember 2015

Deltakelse og mestring er sentralt for alle elever. I praktiske og estetiske fag kan nyankomne minoritetsspråklige elever delta og mestre selv med begrensede norskferdigheter.

Les mer

Aktuelle filmer om klima på flere språk

onsdag 16. desember 2015

Klimafilm.no består av filmer og tilhørende ressurser med oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klima. Filmene er dubbet på kurmandji, sorani, arabisk og somali og engelsk, og det finnes oppgaver til filmene på hver av disse språkene.

Les mer

Å lære matematikk på et nytt språk

lørdag 12. desember 2015

På youtube finner man nå en del korte og nyttige filmer om å lære matematikk på et nytt språk. Videoene kan være til stor hjelp for matte-lærere som har elever med andre morsmål enn norsk.

Les mer

Nyankomne møtes av flerspråklige elevverter

mandag 7. desember 2015

I tillegg til tospråklige lærere har Mosaikskolan i Malmö ansatt flerspråklige elevverter som fungerer som omsorgspersoner og motiverer elevene.

Les mer

Opplæring og aktiviteter for asylsøkere

mandag 7. desember 2015

Drevsjø statlige asylmottak bidrar til å skape en bedre ventetid ved å involvere asylsøkere i lokalmiljøet gjennom barnehage, skole, frivillighetssentralen, lag og organisasjoner.

Les mer

Fagfeltet

tirsdag 1. desember 2015

Det flerkulturelle pedagogiske arbeidsområdet handler om tiltak i barnehage og skole som ivaretar de behovene minoritetsbarn, elever og foreldre har når det pedagogiske tilbudet skal tilrettelegges. Dette omfatter…

Les mer

Nyankomne

tirsdag 1. desember 2015

Nyankomne barn og unge er en uensartet gruppe. De har forskjellig bakgrunn, både sosialt og faglig, og de har kommet til landet i ulik alder og av ulike…

Les mer

Videregående

tirsdag 1. desember 2015

I den flerkulturelle skolen er språklig og kulturelt mangfold en ressurs som kan benyttes til berikelse for alle. For NAFO er det en hovedoppgave fremme inkludering og medvirke…

Les mer

Barnehage

tirsdag 1. desember 2015

På barnehagesidene vil du finne aktuelt stoff om språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Den norske befolkningen, også i barnehagen, er mer sammensatt enn tidligere. Barnehagens innhold og…

Les mer

Grunnskole

tirsdag 1. desember 2015

Elever møter den norske grunnskolen med ulike forutsetninger. Minoritetsspråklige elever som ikke behersker norsk godt nok til å følge den vanlige opplæringa i skolen har rett til særskilt…

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord