Nyhetssaker arkiv

Årsaker til frafall i vgo

En ny avhandling fra Sverige viser at unge med utenlandsk bakgrunn har behov for strukturert støtte for å klare seg gjennom videregående opplæring. Michael Lindblad har intervjuet unge med utenlandsk bakgrunn som ikke har fullført videregående.

Flyktningkompetent skole

Aller viktigst er det å gi en opplæring som tilpasses elevenes behov og som bidrar til å normalisere deres hverdag.

Skole normaliserer asylbarns hverdag

I Farsund får nyankomne flyktningbarn raskt begynne i innføringsgruppe på barne- og ungdomsskolen. Dette er hovedsaken i Utdanning 3/2016.

Enslige mindreårige får god opplæring i Bodø

I august 2015 ankom 40 enslige mindreårige asylsøkere til Bodø, halvparten uten skolebakgrunn. Et samarbeid mellom NAFOs fokusskoler Bodø voksenopplæring og Bankgata ungdomsskole har gitt dem et godt skoletilbud.