Nyhetssaker arkiv

Enslige mindreårige får god opplæring i Bodø

I august 2015 ankom 40 enslige mindreårige asylsøkere til Bodø, halvparten uten skolebakgrunn. Et samarbeid mellom NAFOs fokusskoler Bodø voksenopplæring og Bankgata ungdomsskole har gitt dem et godt skoletilbud.

Filmer om ungdom fra de nasjonale minoritetene

NAFO har laget filmer der ungdom fra de nasjonale minoritetene snakker om temaene identitet, diskriminering og det å være norsk. Filmene kan brukes som utgangspunkt for diskusjoner om blant annet fordommer og rasisme, og for å lære mer om de nasjonale minoritetene.

Fargespill kåra til årets Hordalending

Fargespill er eit kompani i Bergen med barn og ungdom frå heile verda. Dei fleste har kome til Noreg som flyktningar og asylsøkjarar. Nyleg vart Fargespill kåra til årets hordalending!

Musikk og inkludering i asylmottak

Musikk og kultur er ikke bare kakepynt, det er vesentlig for innhold og mening i tilværelsen. NAFO bringer noen eksempler på musikkopplevelser knyttet til asylmottak.