Nyhetssaker arkiv

Utdanning er viktig for integrering

Forskere i Norge, Sverige, Finland og Island forsker på læringssituasjonen for barn med utenlandsk bakgrunn i 26 utvalgte skoler og barnehager.

Barn og unge med flyktningbakgrunn

Hva må barnehagen og skolen vite, og hva kan de gjøre for å ivareta, inkludere og legge til rette for læring hos barn og unge med flyktningbakgrunn? Læringsmiljøsentret belyser dette gjennom fire artikler.

Skole normaliserer asylbarns hverdag

I Farsund får nyankomne flyktningbarn raskt begynne i innføringsgruppe på barne- og ungdomsskolen. Dette er hovedsaken i Utdanning 3/2016.

Tilhørighet og utenforskap

To ungdommer fra Larvik forteller om sine erfaringer med kommunens Flex-ID-program. Målet med programmet er å styrke ungdommens selvtillit og gjøre dem trygge på sin identitet.

Ivaretas barns språkkunnskaper i skolen?

En landsdekkende undersøkelse viser at til tross for et språklig mangfold blant elevene, er det svært få av lærerne som gjennomfører undervisningsopplegg der man tar opp hva det vil si å kunne flere språk.