Flere språk – bedre resultat

torsdag 25. februar 2016

Nyankomne elever har større sjanse til å klare seg i skolen om de får anledning til å veksle mellom språk de kan, og det nye språket de skal lære seg.

Les mer

Utdanning er viktig for integrering

torsdag 18. februar 2016

Forskere i Norge, Sverige, Finland og Island forsker på læringssituasjonen for barn med utenlandsk bakgrunn i 26 utvalgte skoler og barnehager.

Les mer

Barn og unge med flyktningbakgrunn

tirsdag 16. februar 2016

Hva må barnehagen og skolen vite, og hva kan de gjøre for å ivareta, inkludere og legge til rette for læring hos barn og unge med flyktningbakgrunn? Læringsmiljøsentret belyser dette gjennom fire artikler.

Les mer

Skole normaliserer asylbarns hverdag

fredag 12. februar 2016

I Farsund får nyankomne flyktningbarn raskt begynne i innføringsgruppe på barne- og ungdomsskolen. Dette er hovedsaken i Utdanning 3/2016.

Les mer

Tilhørighet og utenforskap

fredag 12. februar 2016

To ungdommer fra Larvik forteller om sine erfaringer med kommunens Flex-ID-program. Målet med programmet er å styrke ungdommens selvtillit og gjøre dem trygge på sin identitet.

Les mer

Barnehagen åpner dørene for barn i asyl

fredag 12. februar 2016

Det er en del av vårt samfunnsansvar å bidra til at flyktningene har det bra, sier daglig leder i Disen Gård Kanvas-barnehage, Birgit Somby.

Les mer

Skolekassa – nettportal på syv språk

tirsdag 9. februar 2016

Skolekassa.no er en nettportal med læringsressurser som kan brukes som støtte i opplæringen for barn og unge som bor i asylmottak.

Les mer

Ivaretas barns språkkunnskaper i skolen?

onsdag 3. februar 2016

En landsdekkende undersøkelse viser at til tross for et språklig mangfold blant elevene, er det svært få av lærerne som gjennomfører undervisningsopplegg der man tar opp hva det vil si å kunne flere språk.

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord