Nyhetssaker arkiv

Les høyt for oss!

Dette var temaet for Barnehagedagen 2016 som ble markert i en rekke barnehager i landet 1.mars. Nyheimvegen barnehage i Flora kommune laget et arrangement som avslutning på et lengre leseprosjekt.

Bruk din flerkulturelle kompetanse!

«Din flerkulturelle bakgrunn kan ha stor verdi for andre. Følg din egen interesse, våg å gå dine egne veier, og vær et forbilde», lyder rådet fra tre unge menn med innvandrerbakgrunn som har valgt utradisjonelt.