Nyhetssaker arkiv

Flyktningkompetent skole

Aller viktigst er det å gi en opplæring som tilpasses elevenes behov og som bidrar til å normalisere deres hverdag.