Nyhetssaker arkiv

Flyktningkompetent skole

Aller viktigst er det å gi en opplæring som tilpasses elevenes behov og som bidrar til å normalisere deres hverdag.

Vellykket utdanning for ungdom med kort botid

I forbindelse med prosjektene Ungdom med kort botid og Kompetanse for mangfold har Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune utviklet et samarbeid om elever i ungdomsalder som nylig har kommet til landet.