Rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklige

torsdag 28. april 2016

Uten gode rammebetingelser er det vanskelig å tilby den opplæringen minoritetsspråklige elever etter loven har krav på.

Les mer

Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud

fredag 22. april 2016

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Rambøll undersøkt hvordan elever, lærere, skoleledere og skoleeiere vurderer organisering, innhold og progresjon i tilbudene om særskilt språkopplæring og innføringstilbud i grunnskole og videregående opplæring.

Les mer

Lydfiler til heftet Barn i flerspråklige familier

mandag 11. april 2016

Informasjonsheftet Barn i flerspråklige familier er nå tilgjengelig som lydfiler. Heftet kan lyttes til på arabisk, kurdisk sorani, dari, somali og tigrinja.

Les mer

Flyktningkompetent skole

onsdag 6. april 2016

Aller viktigst er det å gi en opplæring som tilpasses elevenes behov og som bidrar til å normalisere deres hverdag.

Les mer

Vellykket utdanning for ungdom med kort botid

onsdag 6. april 2016

I forbindelse med prosjektene Ungdom med kort botid og Kompetanse for mangfold har Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune utviklet et samarbeid om elever i ungdomsalder som nylig har kommet til landet.

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord