Tiendeklassinger med kort botid i Norge

fredag 27. mai 2016

Minoritetsspråklig ungdom som kommer sent på ungdomstrinnet har oftest behov for mer grunnskoleopplæring og/eller innføringstilbud i videregående. Mange steder samarbeider voksenopplæring og videregående om dette tilbudet.

Les mer

Læreplan i norsk for elever i vgo med kort botid

fredag 13. mai 2016

Læreplanen i norsk for elever i vgo med kort botid i Norge som har vært midlertidig fastsatt fra 2013, er nå vedtatt og gjøres gjeldende fra skoleåret 2016-17.

Les mer

Ny integreringsmelding

torsdag 12. mai 2016

Regjeringen har lagt fram integreringsmeldingen Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. NAFO vil gjerne løfte fram de foreslåtte tiltakene som gjelder barnehage og skole.

Les mer

Språkintroduksjon for nyankomne ungdommer i Sverige

onsdag 11. mai 2016

I Sverige får nyankomne ungdommer mellom 16 og 20 år tilbud om Språkintroduksjon for å kvalifisere seg for inntak til de nasjonale gymnasprogrammene.

Les mer

Utdanning blant barn av innvandrere

onsdag 11. mai 2016

Norskfødte med innvandrerforeldre tar i større grad høyere utdanning enn majoritetsbefolkningen.

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord