Nyhetssaker arkiv

Tiendeklassinger med kort botid i Norge

Minoritetsspråklig ungdom som kommer sent på ungdomstrinnet har oftest behov for mer grunnskoleopplæring og/eller innføringstilbud i videregående. Mange steder samarbeider voksenopplæring og videregående om dette tilbudet.

Ny integreringsmelding

Regjeringen har lagt fram integreringsmeldingen Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. NAFO vil gjerne løfte fram de foreslåtte tiltakene som gjelder barnehage og skole.