Nyhetssaker arkiv

Nye leseprøver på litauisk og tigrinja

To nye leseprøver er nå tilgjengelige for dem som har tilgang til leseprøver på forskjellige morsmål. Språkene er litauisk og tigrinja. Til sammen foreligger det nå leseprøver på 17 forskjellige morsmål.

Mulig å tilby mer grunnskoleopplæring

Stortinget har vedtatt at fylkeskommunene og kommunene skal få mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring til elever med rett til videregående opplæring dersom de har behov for det. Forsøksordningen fra Kombinasjonsklassen i Larvik blir dermed lovlig.

Skoleeieres kompetanseheving

Rambøll har nylig evaluert særskilt språkopplæring og innføringstilbud, og et av hovedfunnene er at det er viktig at skoleeier er involvert. NAFO drifter nettverk om opplæring av minoritetsspråklige elever for både kommunale og fylkeskommunale skoleeiere.