Læreren, forfatteren og skribenten

onsdag 29. juni 2016

Unni Helland, lærer ved Fjell skole i Drammen, er takket av som lærer gjennom mange år. Les om hennes perspektiver om det å være lærer i en flerkulturell skole.

Les mer

Nye leseprøver på litauisk og tigrinja

tirsdag 21. juni 2016

To nye leseprøver er nå tilgjengelige for dem som har tilgang til leseprøver på forskjellige morsmål. Språkene er litauisk og tigrinja. Til sammen foreligger det nå leseprøver på 17 forskjellige morsmål.

Les mer

Kompetanseheving

tirsdag 21. juni 2016

NAFO utvikler nettbaserte kompetanseutviklingskurs for barnehage og skole. Målgruppen er barnehagepersonale og lærere i grunnskolen og videregående opplæring. Det er lagt opp til en barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling…

Les mer

Mulig å tilby mer grunnskoleopplæring

tirsdag 14. juni 2016

Stortinget har vedtatt at fylkeskommunene og kommunene skal få mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring til elever med rett til videregående opplæring dersom de har behov for det. Forsøksordningen fra Kombinasjonsklassen i Larvik blir dermed lovlig.

Les mer

Glimt fra et flerspråklig klasserom

mandag 6. juni 2016

En ny blogg om grunnskoleopplæring for ungdommer over 16 år presenterer idéer til praktisk og variert undervisning i og utenfor klasserommet og knytter seg til aktuell forskning.

Les mer

Skoleeieres kompetanseheving

mandag 6. juni 2016

Rambøll har nylig evaluert særskilt språkopplæring og innføringstilbud, og et av hovedfunnene er at det er viktig at skoleeier er involvert. NAFO drifter nettverk om opplæring av minoritetsspråklige elever for både kommunale og fylkeskommunale skoleeiere.

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord