Nyhetssaker arkiv

Læreren, forfatteren og skribenten

Unni Helland, lærer ved Fjell skole i Drammen, er takket av som lærer gjennom mange år. Les om hennes perspektiver om det å være lærer i en flerkulturell skole.

Nye leseprøver på litauisk og tigrinja

To nye leseprøver er nå tilgjengelige for dem som har tilgang til leseprøver på forskjellige morsmål. Språkene er litauisk og tigrinja. Til sammen foreligger det nå leseprøver på 17 forskjellige morsmål.

Glimt fra et flerspråklig klasserom

En ny blogg om grunnskoleopplæring for ungdommer over 16 år presenterer idéer til praktisk og variert undervisning i og utenfor klasserommet og knytter seg til aktuell forskning.

Skoleeieres kompetanseheving

Rambøll har nylig evaluert særskilt språkopplæring og innføringstilbud, og et av hovedfunnene er at det er viktig at skoleeier er involvert. NAFO drifter nettverk om opplæring av minoritetsspråklige elever for både kommunale og fylkeskommunale skoleeiere.