Nyhetssaker arkiv

Engelsk som tredjespråk

I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?

Morsmålsstøtte for voksne med lite skolebakgrunn

Morsmålsstøttet undervisning for minoritetsspråklige voksne med lite eller ingen skolebakgrunn kan ha positive effekter på deltakernes læring, motivasjon og klassemiljø, viser en studie av Alver og Dregelid.