Nyhetssaker arkiv

Årsaker til frafall i vgo

En ny avhandling fra Sverige viser at unge med utenlandsk bakgrunn har behov for strukturert støtte for å klare seg gjennom videregående opplæring. Michael Lindblad har intervjuet unge med utenlandsk bakgrunn som ikke har fullført videregående.

Aldri mer 22. juli

Antirasistisk senter har laget skolenettstedet aldrimer22juli.no som skal informere og spre kunnskap til skoleungdom for å demme opp for rasisme og fordommer.