Nyhetssaker arkiv

Film om overgang barnehage – skole

NAFO har laget en film om hvordan Hagaløkka skole i Asker samarbeider med barnehagen om overgang fra barnehage til skole. Hagaløkka skole ønsker å lage gode overganger for alle barn og har satt i gang flere tiltak i dette arbeidet.

Kompetansekurs barnehage. Språk i lek og aktivitet

­ NAFO er i gang med å utvikle nettbaserte kompetansehevingskurs for barnehage og skole. Tema nummer to for barnehage er nå klart, Språk i lek og aktivitet.   Innhold Temaet Språk i lek og aktivitet handler om barnehagens arbeid med å gi alle barn muligheter til å ta del i lek og aktiviteter, hvordan deltakelse …